ภาพขบวนแห่งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565

Posted by:

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล ร่วมกับนายอำเภอดอนตาล นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก และประชาชนชาวอำเภอดอนตาล
ได้ร่วมพิธีอัญเชิญเจ้าปู่ดอนตาลร่วมขบวนแห่ในงานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) รอบบ้านดอนตาล เพื่อสืบสวนและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ภาพบรรยากาศในวันงานแห่บุญบั้งไฟ :
0