ต้อบรับนายอำเภอดอนตาล

Posted by:

เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 11.00 น. – นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล  พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล  ร่วมต้อนรับท่านชาคริต  ชุมจันทร์  นายอำเภอดอนตาล ด้วยความยินดียิ่ง ณ บ้านพักนายอำเภอดอนตาล

 

0