ตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องใช้สอยให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการจัดการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว

Posted by:

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. – นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล พร้อม คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนตาล  และ อสม.ออกเยี่ยมบ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง LTC จำนวน 27ราย โดยมอบวัสดุเครื่องใช้สอย นม ไข่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการจัดการดูแลผู้สูงอายุและ บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long Term Care : LTC) ปีงบ 2565  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตาล

0