การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Posted by:

วันที่25 ม.ค. 65 เวลา13.30 น. – นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล  มอบหมายให้นางพรรนณิภา คนไว รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล  ร่วมเป็นประธานในการประชุมการเตรียมการป้องและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน.จว.),สำนักงานป้องกันและบรรสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตาล

0