กิจกรรมบ้านสวย เมืองสะอาด ปี 2565

Posted by:

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – นายเอกอมร  ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล  ร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ คำปาน ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอดอนตาล  หน.ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ร่วมการต้อนรับนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและด้านการประชาสัมพันธ์โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 รับฟังบรรยายผลการดำเนินงานโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื่นที่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในการที่จะช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอย ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนและเกาะกลางถนนให้ดูสะอาด สวยงาม จัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบทางเท้า สถานที่จอดรถ ให้ถูกต้องตามระเบียบจราจร เพื่อจะให้เป็นจังหวัดที่มีบ้านสวย เมืองสะอาด เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  ณ ห้องประชุมวรพัฒน์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอนตาล

0