การประเมิน LPA ประจำปี 2564

Posted by:

มื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. – เทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA (Local Performance Assessment) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตาล

0