การแถลงนโยบาย

Posted by:

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. – นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล แถลงนโยบายในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตาล

0