ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. – เทศบาลตำบลดอนตาลจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตาล

0