ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตาล (ครั้งแรก)

Posted by:

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. – นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอดอนตาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตาล ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตาล

0