วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. – นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล ได้นำคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล , หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม

Posted by:

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. – นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล ได้นำคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล , หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม “พชอ.ดอนตาลชวนเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอนตาล

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

0