โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน

Posted by:

เทศบาลตำบลดอนตาล จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาอำเภอดอนตาล เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และมีพิธีเปิดใน 12 มีนาคม 2563 โดยนายยุคล กาญจนศิริพงษ์ นายอำเภอดอนตาลเป็นประธานและ นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของเทศบาล พี่น้องประชาชนเข้าร่วม

0