งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลดอนตาลได้ดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร , สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ , รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ผู้หลักผู้ใหญ่ , กิจกรรมการละเล่นของผู้สูงอายุหมอลำผญา , โชว์รำบาสโลปจากกลุ่มสตรีอำเภอดอนตาล , กิจกรรมก่อปราสาททราย โดยนายยุคล กาญจนศิริพงศ์ นายอำเภอดอนตาล ร่วมงานดังกล่าว ซึ่งนายกเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอนตาล

0