พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Posted by:

เมื่อวนัที่  21  ตุลาคม  2561  – นายเอกอมร  ศรีลา ศักดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  และพนักงาน  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ณ อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

0