พิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพร นายมนตรา กอซอ นายอำเภอดอนตาล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Posted by:

นางพรรณนิภา คนไว รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล พร้อมรองปลัดเทศบาลฯ

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพร นายมนตรา กอซอ นายอำเภอดอนตาล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ณ บ้านพักนายอำเภอดอนตาล ในวันที่ 12 เมษายน 2560

01

02

03

04

05

06

0