ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาโคกใน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

Scan2565-05-06_1537025555

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาโคกใน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

Scan2565-04-29_151518 ประกาศ

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

Posted by:

Scan2565-04-27_101807 ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะไตรมาสที่ 2 new

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

Posted by:

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะไตรมาสที่ 2 new Scan2565-04-27_101807 ประกาศ

0

การซ่อมแซ่มบ้านนางวัฒนา จันทรสาขา

Posted by:

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลพร้อมด้วยนางพรรณนิภา คนไว รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลและนางจารุณี สิงหสุต ปลัดเทศบาลตำบลดอนตาล ได้ลงพื้นที่ดูแลงานซ่อมแซมบ้านนางวัฒนา จันทรสาขา เลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดางาน และงบประมาณเทศบาลตำบลดอนตาล เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป้าหมายการดำเนินงานตามระบบ TP MAP 2565 ในเขตเทศบาลตำบลดอนตาล จำนวน 1 ครัวเรือน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลได้ลงไปกำกับดูแลควบคุมงบการดำเนินการด้วยตนเอง

 

 

0
Page 1 of 32 12345...»